Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
gov.pl/web/gddkia-rzeszow

 

Kierownik Projektu: Aleksander Trzciniecki
tel. +48 17 230 27 36
e-mail: atrzciniecki@gddkia.gov.pl

 

Inżynier Kontraktu

Safege S.A.S Oddział w Polsce

al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
safege.pl

 

Inżynier Kontraktu: Marcin Czarnik
Trzebuska 480, 36-050 Sokołów Małopolski
tel. 17 771 21 13
e-mail: biuro.s19kontraktc@suezpolska.pl

 

Wykonawca

Budimex S.A.
budimex.pl
 

Dyrektor Kontraktu: Andrzej Nohel
ul. Rzeszowska 91, 36-050 Sokołów Małopolski
tel. 17 742 14 47
e-mail: S19_zadanieC@budimex.pl

 

Biuro Projektowe

 

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu


 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl