Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Informacja dla Podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców


PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

Beton System Sp. z o.o. Sp.K

Ulepszenie warst nasypu i wykonanie warstw konstrukcyjnych i wartsw podłoża

20.12.2019

03.01.2020

2.

SOLEY SP.Z O.O.

Dostawa i wykonanie wzmocnienia gruntu w zakresie pod fundamentami

27.04.2020

07.05.2020

3.

KONSORCJUM: TELWAY Sp. z o.o.(lider); CAT Traffic Sp. z o.o.;  P.H.U”TELSAT” Grzegorz Kawka;  Trax Elektonik A. Moryc, M. Tomecki, L.Tuszyński Sp. J.; APM PRO Sp. z o.o.

Dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przygotowaniem projektu technologicznego

08.04.2020

30.04.2020

4.

Zakład Usług Leśnych "CENTROLAS"Józef Ziemiański

Wycinka i karczowanie drzew i krzewów (z odwozem) w tym pozostawienie części karpiin oraz zrębów na potrzeby kontraktu

18.03.2020

02.06.2020

5.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

Przebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem oraz przebudowa drenów rolniczych zgodnie z załącznikiem nr 1

18.05.2020

22.05.2020

6."OLAN POŁUDNIE" Sp.z o.o.Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie na pasach technologicznych03.06.202016.06.2020
7.KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych11.05.202010.06.2020
8.Hydromost-Invest Baran MariuszWykonanie izolacji termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich29.05.202001.07.2020
9.Józef Stopyra Firma Handlowo-Usługowa A&JZasypanie wykopów i nasypy wraz z zagęszczeniem18.06.202001.07.2020
10.MDL SYSTEM SP. ZO.O.Kompleksowe wykonanie i demontaż przyłączy budowlanych do obiektów inżynierskich10.06.202002.07.2020
11.Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy KołodziejWykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich10.06.202002.07.2020
12.AIMES Sp. z o.o.Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem -gruntem nieprzepuszczalnych16.06.202002.07.2020
13.MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką odporną nachlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań, nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych26.06.202007.07.2020
14.Firma Budowlana KRAP-BUD Krzysztof Rutana Sp. J.Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich WD-36,WD-38,WD-42,WD-4401.07.202016.07.2020
15."ŻELBUD" Michał ŻelazoMontaż zbrojenia w elementach żelbetowych obiektów inżynierskich08.07.202016.07.2020
16.FUHP "EL-MAR" Mariusz NiezgodaPrzebudowa sieci elektroenergetycznych nn i sn03.07.202016.07.2020
17.EMPIS Sp. Z o.o.Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  w zakresie określonym w załączniki nr 114.07.202024.07.2020
18.Krak-inż. Sp. z o.o.Dostawa i montaż mostowych kolektorów odwodnieniowych22.07.202011.08.2020
19.VSL POLSKA Sp z o.o.Sprężenia obiektów inżynierskich18.06.202001.07.2020
20.INSTAL-MAT SP. Z O.O. Sp.K.Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, a także budowa kanału technologicznego oraz kabli światłowodowych22.07.202024.08.2020
21.,,TRANS-KOP'' Tomasz ChudyWbudowanie przepustów drogowych22.07.202019.08.2020
22.

Konsorcjum:Slipform sp. zo.o.o (lider)

HASS Sp. zo.o. Sp. K
Wykonanie ścieku trójkątnego monolitycznego, obróbka kratki ściekowej01.07.202004.08.2020
23.

V-BUD" S.C. M. Chudziński, P. Bolanowski

Wykonanie zasypek za obiektami inżynierskimi15.06.202024.08.2020
24.

ART-BRUK Krystian Wywrót

Ułożenie kostki betonowej w zakresie określonym w Załączniku 130.07.202011.08.2020
25.

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. Z o.o.

Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa kolizji sieci gazowej07.08.202020.08.2020
26.

STAL-BUD Sp. z.o.o.

Wykonanie i montaż aluminiowych balustrad na obiektach mostowych30.09.202024.11.2020
27.

Ekotechnologia Sławomir Kaczmarski

Wykonanie organizacji placu budowy, wykonanie ogrodzenia, ogrodzenie budowlane, wykonanie bramy wjazdowej, tablice, podłaczenie kontenerów do kanalizacji ,prace związane z organizacją biura budowy28.10.202006.11.2020
28.OSCO SP. Z O.O.Wykonanie prac związanych ze stanem surowym (murowanie i żelbety) w ramach budowy budynków OUD12.11.202027.11.2020
29.TKGROUP Sp. z o.o.Wykonanie zbiorników retencyjnych ZB1 do ZB 1226.11.202011.12.2020
30.EURODUKT Sp. z o.o.Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego i cienkowarstwowego26.11.202009.12.2020
31.R.D.M ŚRÓDMIEŚCIE SP.Z O.O.Układanie warstwy ATL i układanie przeciwspadku26.10.202015.01.2021
32.STALPRODUKT S.A.Dostawa i montaż barier stalowych drogowych i barieroporęczy15.01.202120.01.2021
33.P.U.H. "Dąb" Sp z.o.o.Humusowanie wraz z hydrosiewem oraz kompleksowe wykonanie trawników i nasadzeń wraz z 3 letnią pielęgnacją oraz roboty towarzyszące na przejściach dla zwierząt22.01.202108.02.2021
34Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o.Ekrany przeciwhałasowe i osłony przeciwolśnieniowe (zgodnie z zał.1)21.01.202129.01.2021
35.ERPLAST Sp. z o.o.Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego23.01.202101.03.2021
36.KLIMAR SP. Z O.O.Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach budowy budynków OUD19.01.202129.01.2021
37.Mirosław Karpiel  KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓWUmocnienie poboczy kruszywem łamanym08.02.202112.03.2021
38.G-3 Artur DziadekWykonanie robót brukarskich23.02.202101.03.2021
39.Fenix Sp. z o.o.Wykonanie prac związanych ze stanem surowym (murowanie i żelbety) w ramach budowy budynków OUD i MOP04.03.202116.03.2021
40.ELEKTRO-TB Sp.z o.o.Kompleksowe wykonanie prac związanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi na obiektach kubaturowych tj. MOP Wschód i MOP Zachód30.03.202109.04.2021
41.

ERPLAST Sp. z o.o.

(dalszy Podwykonawca dla:TELWAY SP.Z O.O.)
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pryzmowych oraz stalowych konstrukcji wsporczych dla tablic04.03.202101.04.2021
42.

MD PROGRESS SP. ZO.O.

Wykonanie umocnień stożków przyczółków i powierzchni poziomych betonową kostką, montaż schodów skarpowych i obrzeży betonowych na stożkach, beton podwalin umocnień skarp i stożków nasypowych01.04.202114.04.2021
43.

ALURES SP. Z O.O.

Dostawa i montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej30.03.202114.04.2021
44.

Jan Mazur

Przepusty pod zjazdami, podbudowana zasadnicza na zjazdach31.03.202114.04.2021
45.

Mar-Spaw Sp. z o.o.

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej do budynków OUD16.04.202126.04.2021
46.

ReSta Usługi Budowlane inż.Stanisław Kordek

Wykonanie prac związanych ze stanem surowym (murowanie i żelbety) w ramach budowy budynków OUD i MOP16.04.202126.04.2021
47.

Firma Handlowa "BOZ" S.A.

Dostawa i montaż stolarki drewnianej wewnętrznej i zewnętrznej16.04.202126.04.2021
48.

SIATMAR Marek Jankiewicz

Kompleksowa dostawa i montaż ogrodzenia drogowego wraz z wykonaniem projektu technologicznego oraz przywróceniem terenu do stanu zastanego04.05.202114.05.2021
49."AL-BUD" Zofia KoszelaWykonanie prac związanych ze stanem surowym (murowanie i żelbety) w ramach budowy budynków OUD18.05.202128.05.2021
50.F.H.U. KRIKER Kazimierz MazurWykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej zgodnie z zał. 1 (drogi dojazdowe)09.04.202120.04.2021
51.FOTO-SYSTEM SP. Z O.O.Przebudowa istniejącej RG, Układanie linii kablowej YAKXS, montaż i podłączenie rozdzielni budowlanej15.03.202122.03.2021
52.BRYK-POL Grzegorz BrykWykonanie brewki zabezpieczającej13.05.202128.05.2021
53.

Zakład Inżynierii Budowlanej REMART Paweł Goś

dalszy Podwykonawca dla:TRAX Elektronik
Wykonanie fundamentów22.06.202129.06.2021
54.APIAPOL Sp. z o.o.

Montaż płytek ściennych i podłogowych

 

Wykonanie prac elewacyjnych w ramach budowy budynków OUD

17.06.2021

 

 

28.06.2021

26.06.2021

 

 

07.07.2021
55.HORCUS INVESTMENTS Sp. z o.o. sp. k.

Wykonanie prac dekarskich w ramach budowy budynków OUD i MOP

 

Montaż konstrukcji więźby dachowej na budynku biurowo-socjalnym oraz MOP Wschód i MOP Zachód

29.06.2021

 

 

21.07.2021

07.07.2021

  

 

02.08.2021

56.MOYERS-BUD SP. Z O.O.Wykonanie pali wierconych fi 400 mm, zbrojonych koszem (dostawa po stronie BX), wykonanie badani ciągłości pali02.07.202113.07.2021
57.MOYERS-BUD SP. Z O.O.Dostawa i montaż stolarki stalowej wewnętrznej i zewnętrznej20.07.202102.08.2021
58.

Usługi Instalacyjno-Sanitarne Mariusz Mazur

dalszy dla: KLIMAR SP. Z O.O.
Montaż instalacji wod.-kan., CO, montaż pompy ciepłą, wykonanie regulacji instalacji21.07.202104.08.2021
59.Usługi Budowlane PAZ-BUD Jan PazyniakWykonanie wylewek jastrychowych na budynku biurowo-socjalnym, na budyntach sanitariatu MOP09.07.202113.07.2021
60.JBK SOLUTIONS SP.JWykonanie prac elewacyjnych w ramach budowy budynków OUD20.07.202102.08.2021
61.JP CONSTRUCTION Jacek PazdanWykonanie prac tynkarskich w ramach budowy budynków OUD20.07.202102.08.2021
62.

GIERA ZNAKI DROGOWE SP.J.

Dalszy dla: CAT TRAFFIC SP. Z O.O.
Wykonanie fundamentów, wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod 8 znaków VMSC/F8,oklejenie i montaż znaków26.07.202106.08.2021
63.DEKOR PRESTIGE Sp. z o.o.Wykonanie prac elewacyjnych w ramach budowy budynków OUD26.07.202106.08.2021
64.DEKAZBUD Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Kazimierz DereńMontaż płytek ściennych i podłogowych28.07.202112.09.2021
65.

STALPRODUKT-WAMECH SP. Z O.O.

Dalszy Podwykonawca dla: STALPRODUT SP.Z.O.O.
Montaż systemów barier ochronnych30.07.202131.08.2021
66.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w MielcuWykonanie warstw bitumicznych09.08.202124.08.2021
67.

EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.

dalszy dla:OLAN POŁUDNIE SP. Z O.O.
Powierzchniowe utrwalenie dróg serwisowych01.09.202107.09.2021
68.P.P.H.U.  Kominek Jerzy BujdaszMontaż marek stalowych w słupach żelbetowych, przygotowanie szalunków oraz organizacja placu budowy  w celu dostosowania do przepisów BHP24.08.202101.09.2021
69.WMB Marcin WójcikUłożenie krawężników, obrzeży, wykonanie podbudowy, ułożenie ścieków, trójkątnych, umocnienie dna i skarp rowu, wykonanie odwodnienia linowego26.08.202101.09.2021
70.KONE Sp. z o.o.Dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. Urządzenia dźwigowego MonoSpace 300DX,630kg,1m/s26.08.202101.09.2021
71.JUNIX Justyna ZającRoboty wykończeniowe zgodnie z zał.121.09.202124.09.2021
72.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ TROJANOWSKI

Dalszy Podwykonawca dla: JUNIX Justyna Zając
wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z zał 1 24.09.2021 06.10.2021
73.BUD-BET Wojciech Maziarzwykonanie posadzek przemysłowych utwardzonych powierzchniowo 22.10.202106.11.2021 
74.KREO STYL LINDA MAZURkompleksowa dostawa i montaż wyposażenia obiektów w sprzęt kuchenny i biurowy 13.10.202127.10.2021 
75. MAS-BUD JK Sp. z o.o.wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej21.10.2021 29.10.2021 
76.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskimwykonanie oznakowania poziomego27.10.202109.11.2021
77.INTERHAL Sp. z o.o.kompleksowe wykonanie magazynu soli wraz z wyposażeniem i urządzeniami technologicznymi, murem oporowym, pomieszczeniem na wytwornice solanki oraz doprowadzeniem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej i miejscem składowania materiałów27.10.202109.11.2021
78.PYRABUD Maciej Pyradostawa i montaż wiar wypoczynkowych MOP Wschód i MOP Zachód10.11.202123.12.2021
79.LEMAR Leszek Zielińśkiustawienie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki, ułożenie ścieków, umocnienie dna i skarp rowu, wykonanie schodów skarpowych23.11.202102.12.2021

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Kompleksowe sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej

30.01.2109

nd.

2.

MPRB Sp. Zo.o.

Wykonanie Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

04.02.2019

nd.

3.

Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o.

Projekt robót geologicznych, dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekt robót hydrologicznych, dokumentacja hydrologiczna, Program badań Geotechnicznych, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego

12.03.2019

nd.

4.

Geomind Robert Wańczyk

Kompleksowe wykonanie opracowań środowiskowych

21.03.2019

nd.

5.

G4 Geodezja Sp. z o.o.

Dokumentacja geodezyjna do ZRID, Dokumentacja formalno-prawna dot. gospodarowania nieruchomościami po uzyskaniu ZRID

15.05.2019

nd.

6.

WLC Inżynierowie Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowe wykonanie: Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku sanitariatu na MOP oraz projekt budowlany i projekt wykonawczy dla OUD.

03.06.2019

nd.

7.

TELWAY Sp. z o.o.

Opracowanie elementów PB na podstawie koncepcji programowe w zakresie SZR, opracowanie PW w zakresie SRZ wraz ze specyfikacjami oraz przedmiarami robót oraz nadzór autorski

12.07.2019 nd.

8.

MENTOR CONSULTING Sp. z o.o.

Usługa nadzoru przyrodniczego

 

prowadzenie odstraszania ptaków w miejscu planowanej wycinki

13.11.2019

 

15.04.2020

nd.
9.F.H.U.STANISŁAW ŁACHŚwiadczenie usług transportu drogowego towarów02.12.2019nd.
10.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi transportu drogowego towarów03.12.2019nd.
11.POL-MIEDŹ TRANS Sp. zo.o.Usługi transportowe (transport kolejowy kruszywa)09.12.2019nd.
12.FHU Max-Pol Paweł MROŻEKTransport samochodowy kruszywa z Kopalnii23.01.2020nd.
13.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
14.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
15.USŁUGI ŻURAWIEM SAMOCHODOWYM MACANDER KRZYSZTOFUsługi sprzętowe żurawiem samochodowym04.02.2020nd.
16.CONTSPOL LCCG SP. Z O.O. SP.K.Usługi przewozu drogowego towarów oraz usługi załadowawcze i rozładowawcze05.02.2020nd.
17.MAT-RIK S.C. K.Mateja R.Mateja

Usługi projektowe oraz wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu

dodaje wykonanie dodatkowych projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu

06.02.2020

15.09.2020

nd.

nd.

18.

Dariusz Swatek SWATTRANS

Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
19.Ggroup Adrian GogolewskiUsługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
20.FIRMA BUDOWLANO-REMONOTOWA AGBUD Agata PolakUsługi polegające na zapewnieniu sprzętu budowlanego20.02.2020nd.
21.TG SECURITY POLSKA SP. ZO.O.Świadczenie usług ochrony26.02.2020nd.
22.P.U.TRANS -USŁUGI Eugeniusz RzeszutekWynajem sprzętu budowlanego(koparko-ładowarka, koparka kołowa)03.03.2020nd.
23.Beton System Sp. z o.o. Sp. kZmieszanie mobilnym węzłem betoniarskim o wydajności 320 ton na godzinę , ze składników dostarczonych przez Wykonawcę mieszanek związanych spoiwem hydrauicznym i ich udostępnienie16.03.2020nd.
24.GEODETA FG Sp. z o.o. Sp. KKompleksowa obsługa geodezyjna13.12.2020 (uzupełnienie 01.04.2020) 
25.ROTO-POLSKA Sp.z o.o.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą04.03.2020nd.
26.TRASAL Jan Tracz, Krzysztof Tracz S.CWynajem sprzętu budowlanego04.03.2020nd.
27.Ramirent S.A.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego22.04.2020nd.
28.Hardbet Łukasz MiazgaZapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą: HDS 11 ton i usługa koparko - ładowarką23.04.2020nd.
29.F.T.U. TRANSBUILD Sławomir StępieńTransport kruszywa 0-31,5 Bódy-Górno(plac składowy)07.05.2020nd.
30.S.C AUTO-LAND Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Gawron Łukasz i Łukawski TomaszŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi01.06.2020nd.
31."STASZEK" Firma Przewozowa Stanisław WykaŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi01.06.2020nd.
32.HDS TRANSPROT GRZEGORZ NIEZGODAŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi02.06.2020nd.
33.GREG Grzegorz RzeszutekCiągnik+beczka 10 tys litrów, ciągnik+szczotka, samochód 6x6 2 szt, samochód 8x4 8x617.07.2020nd.
34.F.H.U. RZUSTAN

transport materiału nasypowego

Transport kruszywa 0-31,5 Budy-Górno(plac składowy)

23.07.2020

30.07.2020

nd.
35.PUH TRANS-CAG S.C.Transport materiału nasypowego29.07.2020nd.
36.PHU LARGOCiągnik+beczka 8 tys litrów, ciągnik+szczotka29.07.2020nd.
37.M&R Logistic Sp. Z o.o.Transport materiału nasypowego23.07.2020nd.
38.TRANSTOM Tomasz KęskaTransport materiału nasypowego23.07.2020nd.
39.Mularski JacekTransport materiału nasypowego27.07.2020nd.
40.FrezBud Wiesław Barwiński

Wynajem frezarki o szerokości roboczej 1, 1,5, 2, 2,2 m

20.07.2020nd.
41.Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy BHP Ekspert Piotr Majewski

Sprawowanie nadzoru  koordynacji BHP na placu budowy

18.09.2020nd.
42.AIMES SP. Z O.O.

Usługi sprzętowe- usługa ciągnikiem z beczką o poj. 8-9 tys. L wraz z obsługą operatora

21.09.2020nd.
43.FHU ADAM KAŁUN

Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6

23.09.2020nd.
44.

JacaTrans Jacek Łach

DALSZA USŁUGA DLA CORE GROUP SP. Z O.O. 

Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6

27.08.2020nd.
45.

MAT&MAR Dzwola Mateusz Bielak

DALSZA USŁUGA DLA CORE GROUP SP. Z O.O. 

Usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6

27.08.2020nd.
46.Budospych S.C. Janusz Lelek, Grzegorz Soja

Spycharka Caterpillar D6NLGP

Koparka kołowa

Usługa sprzętowa(spycharki)

18.08.2020

 

03.09.2020

 
nd. 
47. FH-U MARMAG MAREK KUNAUsługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x624.09.2020  nd.
48. TRANSPORT CIĘŻAROWY MICHAŁ GACEKUsługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6 30.09.2020 nd.
49. Firma Handlowo Usługowa JANUSZ NOWOŚWIATUsługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6 24.09.2020nd. 
50.DAP TRANS SP. Z O.O.Przewóz drogowy towarów05.10.2020nd.
51.

MM-TRANS Marian Madej

(dla core group)

Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x605.10.2020nd.
52.

MM-TRANS Marian Madej

(dla transplan sp. z o.o.)
Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x605.10.2020nd.
53.Krzysztof Borecki F.H.U POL-AGRA

1.Świadczenie prac porządkowo-organizacyjnych

2.Kierowanie ruchem

3.Inne prace wskazane przez Wykonawcę
15.09.2020nd.
54.

J.A. TRANS PIOTR SIKORA

(dla core group)
Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4osiowymi02.11.2020nd.
55.

BUCZEK TOMASZ FIRMA USŁUGOWO-REMONTOWO-BUDOWLANA

Usługa: zamiatarką samochodową, ciągnikiem z beczką i ciągnikiem ze szcotką, wraz z obsługą operatora29.10.2020nd.
56.

"MATI" Mateusz Kochanowicz

(dalsza dla: CORE GROUP SP.Z.O.O.)

Usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4 osiowymi02.11.2020  nd.
57.

Transport Budowlany Sp. z o.o.

Usługa zamiatarką samochodową16.11.2020nd.
58.

Usługi Drogowe Piotr Barwiński

Wynajem frezarski (szer. robocza1.0m)14.01.2021nd.
59.KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego22.01.2021nd.
60.

RENTA Sp. z o.o.

Wynajem drobnego sprzętu budowlanego27.01.2021nd.
61.

P.U. TRANSKOP Władysław Rzeszutek

Usługa sprzętowa: ładowarką kołową, HDS, koparką gąsienicową03.02.2021nd.
62.

Przewóz Towarowo-Pasażerski-TRANSPORT-Leszek Borguła

Usługa walcem stalowym i walcem guma-guma09.03.2021nd.
63.

P.U.H . KREZUS Bolesław Kozak

Transport spoiwa Cementowozem10.03.2021nd.
64.

BACO TRANS S.C.

Usługa transportowa samochodami ciężarowymi17.03.2021nd.
65.Usługi transportowe i inne usługi rolnicze Niemczyk GrzegorzCzyszczenie nawierzchni asfaltowej09.04.2021nd.
66.Roboty Ziemne Tomasz BanachPraca koparki Cat 315+łyżka skarpówka i do kopania20.04.2021nd.
67.Realizacja Inwestycji Budowlanych Arkadiusz LachŚwiadczenie prac porządkowo-organizacyjnych i drobnych prac wykończeniowych07.05.2021nd.
68.TKGroup Consulting Sp. z o.o.Usługa transportowa - transport masy07.07.2021nd.
69.F.H.U. KAM-DRÓG Kamil MazurUsługa koparką kołową09.07.2021nd.
70.ZAKŁAD KOMUNALNY W SOKOŁOWIE MŁP.Usługa ciągnik + beczka17.09.2021nd.
71.ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I TRANSPORTU Sebastian Babiś Usługa szczotką taśmową21.09.2021nd.
72.Bogdan Banach Firma Usługowo-Remontowo-Handlowa "TRAN-ZIEM"

praca koparki +skarpówka i do kopania

 

usługa koparką kołową i samochodem 8x8

01.10.2021

 

 09.12.2021

nd.
73.Firma Usługowo Handlowa Artur Adamiecusługa myjką z odkurzaczem

  

usługa myjką ciśnieniową

08.10.2021

 

23.11.2021 

nd.
74.SŁAWEX Usługi Sprzętem Budowlanym Kopalnia Piasku Sławomir Jazownikusługa transportu kruszywa 22.10.2021nd.
75.WPM-VIKTORIA SP.Z O.O.Świadczenie prac porządkowo-organizacyjnych i drobnych prac wykończeniowych 12.11.2021nd.

Dostawcy

1. 

Kopalnia Granitu Kamienna Góra- Celiny Sp. z o.o.

Dostawa kruszywa (kruszywo drobne-pasek łamany płukany, kruszywo grube-grys) zgodnie z umową.

18.01.2019

nd.

2.

OLA INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Dostawa AMDOR 10 (dodatek do masy bitumicznej)

20.11.2019

nd.

3.Kopalnia Dolomitu S.A. w SandomierzuDostawa mieszanek do podbudowy zasadniczej02.12.2019nd.
4.Cement Ożarów S.ADostawy cementu02.12.2019nd.
5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego-GRYS 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT09.12.2019nd.
6.ThyssenKrupp Materials Poland S.A.Dostawa- prefabrykowane zbrojenie konstrukcji budownictwa mostowego14.01.2020nd.
7.RETTENMAIER Polska Sp. Z o.o.Dostawa VIATOP PREMIUM18.12.2019nd.
8.NORDKALK SP. Z O.O.Dostawa mączki wapiennej23.01.2020nd.
9.Tartak-Górno Krudysz Tomasz i wspólnicy sp.jDostawa wyrobów tartaczych (paliki, deski)02.03.2020nd.
10.Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A. w KielcachDostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych10.03.2020nd.
11.Firma Handlowo-Usługowa Stanisław ŁachDostawa kruszyw (piasek i pospółka)16.03.2020nd.
12.Przedsiębiorstwo elementów budowlanych "FABET"S.A.Dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (23PZM)16.03.2020nd.
13.ULMA Construccion  Polska S.A.Dzierżawa deskowań01.04.2020nd.
14.Ankra Sp.z.o.o.Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych polimero-betonowych06.04.2020nd.
15.LHOIST Bukowa Sp. z o.o.Dostawa proviacal ST,LB30C,LB5029.04.2020nd.
16.WARTER POLYMERS Sp. z o.oDostawa geomembrany HDPE gładkiej gr.1,5 mm oraz geomembrany HDPE kubełkowej o gramaturze 500 g/m2 i wys. Wytłoczeń 8 mm27.05.2020nd.
17.Alpida Sp. z o.o.Dostawa galanterii granitowej: krawężniki kostka i obrzeża granitu04.06.2020nd.
18.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART.-WIK Sp. z o.o.Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego  (piasek nasypowy,pospółka)22.06.2020nd.
19.STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J.Dostarczenie betonu wraz z usługą pompowania23.06.2020nd.
20.F.H. SMĘTEK Zdzisława SmętekDostawa sklejki na potrzeby ciesielskie przy obiektach inżynierskich02.07.2020nd.
21.ADA-GRANIT Dariusz KusiakDostawa wyrobów kamiennych ciętych i łupanych29.07.2020nd.
22.PGP BAZALT S.A. W WILKOWIEDostawa kruszywa drobnego - piasek łamany 0/201.07.2020nd.
23.MOSTY ŁÓDŹ S.A.Dostawa prefabrykowanych strunobetonowych belek ustroju nośnego typu T10.08.2020nd.
24.Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ,,BETMAR"- Miazga MarekDostawa betonu12.08.2020nd.
25.ViaCon Polska Sp. z o.o.Dostawa przepustów13.08.2020nd.
26.MACCAFERRI Polska Sp. z.o.o.Dostawa elementów ścian oporowych w technologii konstrukcji gruntu zbrojonego Macres13.08.2020nd.
27.PLASTIMEX Sp. z o.o.Dostawa rur PP SN801.09.2020nd.
28.PPHU MARLUK Marzec ŁukaszDostawa płyt drogowych typu MON 300x150x1509.09.2020nd.
29.Polskie  Składy Armatury Sp. zo.o.Zamówienie rur drenarskich24.09.2020nd.
30.POLBRUK S.A.Dostawa krawężników betonowych 20x30x100cm, obrzeży betonowych 8x30x100cm, kostka betonowa gr.6 cm szara Holland28.09.2020nd.
31.MARKODREWZakup drobnych artykułów budowlanych12.10.2020nd.
32.P.H.U."LATOCH" Stanisław LatochDostawa tłucznia kwarcowego 31-6330.11.2020nd.
33.Konsorcjum Stali S.A.Dostawa prefabrykowanego zbrojenia09.12.2020nd.
34.SPOIWEX SP. Z O.O.Dostawa spoiwa drogowego15.12.2020nd.
35.ASBAU SP.Z.O.O.Dostawa ekranów przeciwolśnieniowych18.12.2020nd.
36.PODKARPACKIE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.Dostawa bloczków z betonu komórkowego i zaprawy do murowania26.02.2021nd.
37.LOTOS Asfalt Sp. z o.o.Dostawa asfaltu19.03.2021nd.
38.G&G Krzysztof GrobelnyMANITOU20.04.2021nd.
39.DeWaal Polska Sp. z o.o.Dostawa koszy pali fundamentowych07.05.2021nd.
40.KnychTech Sp. z o.o.Dostawa wytwornicy solankowej ze zbiornikami na solankę20.05.2021nd.
41.AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K

dostawa prętów żelbetowych razem z transportem

 dostawa prefabrykatów zbrojeniowych

27.05.2021

 

28.06.2021
nd.
42.Zakład Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr i Dziubek Leszekdostawa żwiru 4/5002.07.2021nd.
43.WELDON Sp. z o.o.dostawa konstrukcji nośnej ekranów przeciwolśnieniowych, ekranów akustycznych pochłaniających wraz z wypełnieniem ekranów akustycznych pochłaniających oraz kształtniki i blachę26.07.2021nd.
44.Zakład Drzewny PHU -Piotr Czapkadostawa drewna na podkonstrukcje dachu28.07.2021nd.
45.EL-PETROzakup oleju napędowego ekodiesel, zakup benzyny bezołowiowej 9513.08.2021nd.
46.FIRMA HANDLOWA "BOZ"S.A.

dostawa płytek klinkierowych

płytki ściennie i podłogowe gat.I

14.09.2021

07.10.2021

nd.
47."FEGA-Poland" Sp. z o.o.dostawa kabli oraz przewodów13.10.2021nd.
48.B plus B Sp. z o.o. Sp. Kdostawa styropianu EPS200gr.10 cm21.10.2021nd.
49.APRIVA SP. Z O.O.dostawa instalacji do mycia kół i podwozi DTW-310 na terenie OUD wraz z przyłączeniem jej do mediów27.10.2021nd.
50.GRUPA ELTRON SP. Z O.O.Dostawa słupów oświetleniowych29.10.2021nd.
51,ZPUE S.A.Dostawa kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej szt.307.12.2021nd.

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl