Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Obiekty

Obiekty Inżynierskie

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkody:

WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej

MD – most drogowy

PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt

PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZM – przejście dla zwierząt małych (zintegrowane z ciekiem)

 

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich ( w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany Kilometraż
(wg Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość
całkowita [m]

Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]

1

36WD

441+515

61,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

15,80

2

37PZŚd

442+826

18,50

29,50

3

38WD

443+145

55,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

12,80

4

40PZŚg

445+004

87,60 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

34,20

5

39A WD

445+203

51,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

10,60

6

42WD

446+442

49,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

11,80

7

43WD

447+418

71,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

10,60

8

44WD

448+343

71,31 + rezerwa na 3-ci pas ruchu

14,30

 

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany Kilometraż
(wg Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość
całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

23 PZM

446+090

49+239 wg.DŚU

27,88

5,0x2,92

2

24 PZM

447+515

50+669 wg.DŚU

31,0

2,0x2,2

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl