Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 18/04/2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

W dniu 08.04.2019 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego zamieścił na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Wojewódzkim oraz opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla Zaprojektowania i budowy ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe do węzła "Sokołów Małopolski Północ" z podziałem na trzy zadania: Zadanie C od węzła "Kamień" (z węzłem) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) o długości około 7,9 km" (gm. Sokołów Małopolski, m. Sokołów Małopolski, gm. Kamień - pow. rzeszowski).

Zgodnie z Obwieszczeniem oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze za strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych nieruchomości gruntowych (działek) na terenie, których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych do wglądu w siedzibie obwieszczającego.

Z przedmiotowym Obwieszczeniem można zapoznać się tutaj.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl