Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 20/06/2022

Oddanie do Użytkowania MOP Kamień Wschód i MOP Kamień Zachód

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.03.2022 MOP Kamień Wschód i MOP Kamień Zachód zostały otwarte dla podróżnych.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl