Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 25/01/2019

Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi S19 Kamień - Sokołów Małopolski

W dniu 21.12.2018 r. podpisano Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km. Odcinek zrealizuje firma Budimex za kwotę 286 403 716,49 zł brutto zł w terminie 34 miesięcy. Do okresu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj od 15 grudnia to 15 marca. Zadaniem Wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19 oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl