Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 25/01/2019

Podpisanie umowy z Konsultantem

W dniu 20.12.2018 r. w siedzibie GDDKiA Rzeszowie podpisano umowę z Konsultantem, firmą Safege S.A.S . Zadaniem Konsultanta będzie pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km”. Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach Kontraktu, jak również będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl