Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 07/08/2020

Tymczasowa organizacja ruchu w m. Kamień

Informujemy, że w dniu 07.08.2020 r. wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu odcinka ul. Krakowskiej w miejscowości Kamień i wyznaczeniu objazdu przez Krzywą Wieś.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl