Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 28/09/2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Sokołów Małopolski Północ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.10.2021r. (poniedziałek) o godzinie 08:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związane z przełożeniem oznakowania pionowego na węźle Sokołów Małopolski Północ. Wdrożenie organizacji ruchu nastąpi zgodnie z projektem, mającym na celu skierowanie ruchu tranzytowego „875 Leżajsk” i „871 Łańcut” na drogę ekspresową S19 przez węzeł Sokołów Małopolski.

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl