Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 25/10/2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej ze zmianą organizacji ruchu na węźle Łowisko (Kamień)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.10.2021r. (środę) o godzinie 08:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej ze zmianą organizacji ruchu na węźle Łowisko (Kamień). Wdrożenie tymczasowej organizacji nastąpi zgodnie z projektem, mającym na celu skierowanie ruchu przez wiadukt drogowy 36WD w obydwu kierunkach z wykorzystaniem rond 1-2 i 3-4 na Drodze Krajowej nr 19.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl