Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 30/05/2019

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

W związku z uzyskaniem decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10.05.2019 r. znak: OS-IV.7440.50.2019.WZ zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla Zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" do węzła „Sokołów Małopolski Północ: z podziałem na trzy zadania: Zadanie C od węzła "Kamień (z węzłem) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) o długości około 7,9 km" oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, Wykonawca (firma Budimex) w dniu 21.05.2019 r. złożył Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, które zgodnie ze zgłoszeniem będą prowadzone w dniach 05.06.2019 - 05.07.2019 r. Roboty geologiczne będą wykonywane przez Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl