Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 18/09/2020

Zmiana organizacji ruchu na drodze DK19 w zwiazku z budową węzła Sokołów Małopolski Północ

Informujemy, że w dniu 25.09.2020r. (piątek) o godzinie 09:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej DK19 związana z budową węzła Sokołów Małopolski Północ. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na skierowaniu ruchu z drogi krajowej DK19 (w kierunku Rzeszowa) przez uruchomione rondo węzła Sokołów oraz tymczasowy ciąg wykonany w śladzie jednej z łącznic, do drogi ekspresowej S19. Zamknięty zostanie odcinek drogi wojewódzkiej DW 878 w m. Sokołów Małopolski a ruch z zamkniętego odcinka tej drogi (w kierunku Lublina) zostanie poprowadzony objazdem przez drogę wojewódzką DW 875 do węzła z drogą S19 (w. Sokołów Małopolski). Jednocześnie utrzymane zostaną objazdy dla zamkniętych odcinków drogi powiatowej DP 1366R w kierunku m. Turza oraz Wólka Sokołowska.

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl