Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 07/08/2020

Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej nr 2 w miejscowości Turza

Informujemy, że w dniu 11.08.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze gminnej w miejscowości Turza związana z budową obiektu 42WD. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu odcinka drogi gminnej nr 2 (DG 2) od ul. Borowej do drogi krajowej DK19. Ruch z miejscowości Turza zostanie poprowadzony drogą powiatową DP 1366R do skrzyżowania z DK19. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu – grudzień 2021 r.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl