Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 25/08/2020

Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK 19 w związku z budową węzła Kamień

Informujemy, że w dniu 27.08.2020 r. o godz. 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej DK19 w m. Kamień, w związku z budową węzła Kamień. Zmiana organizacji ruchu będzie polegać na zwężeniu drogi w kierunku Lublina i Rzeszowa oraz ograniczeniu prędkości do 40 km/h.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl