Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 14/09/2020

Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK 19 w związku z budową węzła Kamień

Informujemy, że w dniu 18.09.2020r. (piątek) o godzinie 09:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej DK19, w rejonie budowy Węzła Kamień. W ramach zmiany organizacji ruchu, ruch w kierunku Rzeszowa zostanie skierowany na jednokierunkową jezdnię tymczasową, wykonaną częściowo w śladzie docelowych dróg serwisowych, natomiast ruch w kierunku Lublina zostanie utrzymany na istniejącej jezdni DK19 z przesunięciem do jej prawej krawędzi (lewej względem kierunku na Lublin). Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu będzie wiązać się z zamknięciem ul. Krakowskiej z objazdem przez Krzywą Wieś oraz zamknięciem drogi powiatowej DP1277R z objazdem przez drogę krajową DK19 i miejscowość Górno. Przewidywany czas trwania tymczasowej organizacji ruchu określony jest na ok. 3-4 miesiące.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl