Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 18/08/2021

Zmiana organizacji ruchu na trasie S19

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.08.2021r. (piątek) o godzinie 08:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z montażem bramownicy w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 448+970. W ramach czasowej organizacji ruchu w I etapie, prace polegające na wykonaniu fundamentów pod bramownicę, będą prowadzone w km 448+950 – 448+990 po stronie lewej, natomiast w II etapie po stronie prawej trasy głównej. W III etapie ruch zostanie chwilowo wstrzymany po obu stronach drogi w celu instalacji rygla bramownicy. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu planowane jest na jeden dzień.

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl