Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 15/11/2021

Zmiana organizacji ruchu na trasie S19

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.11.2021r. (środa) o godzinie 08:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna - Jasionka na czas montażu bramownicy w 448+970 km trasy głównej. Prace będą prowadzone na odcinku 40 m od km 448+950 do 448+990. Podczas wykonywania fundamentów pod bramownice początkowo zajęty będzie lewy pas jezdni, a później prawy. Następnie ruch w obu kierunkach zostanie chwilowo wstrzymany na czas instalacji rygla bramownicy. Przewidywany czas prowadzenia robót wynosi jeden dzień. 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl