Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Poniedziałek, 26/04/2021

Zmiana organizacji ruchu na węźle Sokołów Małopolski Północ

Informujemy, że w dniu 30.04.2021r. (piątek) o godzinie 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która będzie polegała na wyprowadzeniu ruchu na nowo wykonany odcinek S19 w obrębie węzła Sokołów Małopolski z wykorzystaniem wiaduktu mostowego.

Ruch w kierunku Rzeszów-Nisko będzie odbywał się począwszy od istniejącego odcinka drogi S19, po jezdni lewej nowo wykonanej drogi ekspresowej S19, następnie z wykorzystaniem łącznicy z dojazdem do ronda (zlokalizowanego od strony m. Kamień) ruch zostanie skierowany na istniejącą drogę DK19.

Natomiast ruch w kierunku Nisko-Rzeszów wprowadzony zostanie z drogi DK19 poprzez rondo (zlokalizowane od strony m. Kamień). Po przejeździe wiaduktu mostowego do drugiego ronda (zlokalizowanego od strony m. Sokołów Małopolski), ruch poprowadzony zostanie łącznicą na nowo wykonany odcinek S19 aż do połączenia z istniejącą drogą ekspresową S19.

Dodatkowo informujemy, że na rondzie zlokalizowanym od strony m. Sokołów Małopolski będzie można również wybrać kierunek ruchu drogą wojewódzką DW878 do centrum m. Sokołowa Małopolskiego lub drogą wojewódzką DW875 do m. Turza.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl