Zdjęcia z Terenu (Zdjęcia i Filmy: 2020 Sierpień)

DzieńDataOpis działania
Poniedziałek24/08/2020Widok z drogi powiatowej DP-1211R
Poniedziałek24/08/2020Budowa węża Sokółów Mlp
Poniedziałek24/08/2020Droga technologiczna DD11
Poniedziałek24/08/2020Przebudowa kolizji Orange
Niedziela23/08/2020Montaż prefabrykowanego przepustu 24PZM w m. Turza
Sobota22/08/2020Podpory wiaduktu 44WD w budowie
Sobota22/08/2020Szalowanie słupów filara P2 wiaduktu
Sobota22/08/2020Wykonywanie nasypu w. Sokołów Mlp.
Sobota22/08/2020Zbrojenie przyczółka P3 wiaduktu w Sokołowie
Sobota22/08/2020Betonowanie przyczółka P1 wiaduktu w Sokołowie
Sobota22/08/2020Budowa obiektu 44 WD
Sobota22/08/2020Nasyp w rejonie węzła Sokołów Młp
Piątek21/08/2020Nowa linia SN na kolizji 1eSN
Piątek21/08/2020Pierścień ronda w. Sokołów Młp.
Piątek21/08/2020Roboty ziemne na trasie głównej
Piątek21/08/2020Roboty ziemne w rejonie w Kamień
Piątek21/08/2020Wykop w rejonie węzła Kamień
Piątek21/08/2020Budowa drogi serwisowej DD11
Piątek21/08/2020Budowa nasypu w rejonie w. Sokołów Młp.
Piątek21/08/2020Droga DD11
Piątek21/08/2020Kolizja 1eSN prace przy demontażu słupów linii nap
Piątek21/08/2020Linia SN na kolizji 1eSN do demontażu
Piątek21/08/2020Szalowanie przyczółka P1 wiaduktu 44WD
Środa19/08/2020Chudy beton pod obiekt 43 WD
Poniedziałek17/08/2020Chudy beton pod obiekt 43 WD
Poniedziałek17/08/2020Obiekt 44 WD Węzeł Skokołów Młp.
Poniedziałek17/08/2020Roboty zbrojarskie korpus przyczółka P3 wiaduktu
Sobota15/08/2020Szalowanie przyczółka P1 Sokołów Młp
Sobota15/08/2020Szalunek P1 od strony zewnętrznej
Sobota15/08/2020Widok na szalunek zewnętrzny przyczółka wiaduktu
Sobota15/08/2020Wykop pod przepust 24PMZ
Sobota15/08/2020Betonowanie fundamentu podpory P3 wiaduktu 43WD w
Sobota15/08/2020Budowa zaplecza budowy w m. Turza
Sobota15/08/2020Dłużyce wyciętych drzew
Czwartek13/08/2020Praca rębaka
Czwartek13/08/2020Roboty na obiekcie 44WD w Sokołów Młp.
Czwartek13/08/2020Roboty na obiekcie 44WD w Sokołów Młp.
Czwartek13/08/2020Roboty na obiekcie 44WD w Sokołów Młp.
Czwartek13/08/2020Roboty na obiekcie 44WD w Sokołów Młp.
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w m. Turza
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w rej. km 446-400
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w rej. węzła Kamień
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w rejonie węzła Sokoóww Młp.
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w rejonie węzła Sokołów Młp
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w rejonie węzła Sokołów Młp
Czwartek13/08/2020Roboty ziemne w rejonie km 443-150
Czwartek13/08/2020Usuwanie dłużyc drzew S19
Czwartek13/08/2020Wycinka drzew S19
Czwartek13/08/2020Budowa drogi technologicznej
Czwartek13/08/2020Przebudowa