Zdjęcia z Terenu (Zdjęcia i Filmy: 2021 Wrzesień)

Here’s the table based on your data, formatted in Polish:

DzieńDataAktywność
Czwartek23/09/2021MOP-wschód
Czwartek23/09/2021MOP-zachód
Czwartek23/09/2021OUD-cz-1
Czwartek23/09/2021OUD-cz-2
Czwartek23/09/2021OUD-cz-3
Czwartek23/09/2021S19-km-440-635-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-440-635-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-440-900-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-440-900-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-441-515-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-441-515-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-441-800-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-441-800-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-442-00-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-442-00-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-442-700-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-442-700-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-443-350-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-443-350-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-443-700-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-443-700-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-444-450-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-444-450-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-445-300-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-445-300-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-445-600-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-445-600-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-446-400-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-446-400-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-446-800-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-446-800-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-447-400-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-447-400-kier-S
Czwartek23/09/2021S19-km-447-700-kier-N
Czwartek23/09/2021S19-km-447-700-kier-S