Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców – jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Informacja dla Podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

Lp.Nazwa firmyRodzaj Robót/usługiData zgłoszenia podmiotuData zatwierdzenia przez KP
1Betonix Innovate Sp. z o.o.Ulepszenie warstw nasypu i wykonanie warstw konstrukcyjnych i warstw podłoża20.12.201903.01.2020
2GroundTek SP.Z O.O.Dostawa i wykonanie wzmocnienia gruntu w zakresie pod fundamentami27.04.202007.05.2020
3Konsorcjum: InfraTech Sp. z o.o. (lider); RoadSafe Sp. z o.o.; ProPath Grzegorz Borek; TechRoutes S.J.; ProTech Solutions Sp. z o.o.Dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przygotowaniem projektu technologicznego08.04.202030.04.2020
4Centrum Usług Leśnych „Verde” Józef ZielonkaWycinka i karczowanie drzew i krzewów (z odwozem) w tym pozostawienie części karpiin oraz zrębów na potrzeby kontraktu18.03.202002.06.2020
5Regionalny Związek Wodny w KrakowiePrzebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem oraz przebudowa drenów rolniczych zgodnie z załącznikiem nr 118.05.202022.05.2020
6„OLAN PÓŁNOC” Sp.z o.o.Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie na pasach technologicznych03.06.202016.06.2020
7KPM INFRA Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych11.05.202010.06.2020
8HydroBuild Invest Adam BaranWykonanie izolacji termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich29.05.202001.07.2020
9Józef Stopczyk Firma BudowlanaZasypanie wykopów i nasypy wraz z zagęszczeniem18.06.202001.07.2020
10MDL TECH SP. ZO.O.Kompleksowe wykonanie i demontaż przyłączy budowlanych do obiektów inżynierskich10.06.202002.07.2020
11Bud-Rem Ignacy KornackiWykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich10.06.202002.07.2020
12AIMIX Sp. z o.o.Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem – gruntem nieprzepuszczalnym16.06.202002.07.2020
13MD INFRA Technologies Sp. z o.o.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką odporną na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań, nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych26.06.202007.07.2020
14Konstruk-Bud K. Rotowski Sp.J.Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich01.07.202016.07.2020
15„ŻELMAX” Michał ŻelaznyMontaż zbrojenia w elementach żelbetowych obiektów inżynierskich08.07.202016.07.2020
16EL-MAX Mariusz SadowskiPrzebudowa sieci elektroenergetycznych nn i sn03.07.202016.07.2020
17EMPIS Sp. Z o.o.Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w załączniku nr 114.07.202024.07.2020
18Krak-Inżynieria Sp. z o.o.Dostawa i montaż mostowych kolektorów odwodnieniowych22.07.202011.08.2020
19VSL POLSKA Sp z o.o.Sprężenia obiektów inżynierskich18.06.202001.07.2020
20INSTAL-MAT SP. Z O.O. Sp.K.Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, a także budowa kanału technologicznego oraz kabli światłowodowych22.07.202024.08.2020
21„TRANS-KOP” Tomasz ChudyWbudowanie przepustów drogowych22.07.202019.08.2020