Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu maju 2022 r., Wykonawca realizował następujące prace:

  • Roboty drogowe
  W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace: 
  • prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
  • usunięcie wad oraz prac zaległych
  • Roboty mostowe
  W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace: 
  • Prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
  • usunięcie wad oraz prac zaległych
  • Roboty branżowe
  W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:
  • Prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
  • usunięcie wad oraz prac zaległych

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE