Zakres robót

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca Zadania C zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • Droga ekspresowa S19
 • Węzły drogowe: Kamień, Sokołów Małopolski

 Kilometraż drogi ekspresowej S19 Zadania C od  około 440+635,00 do około km 448+821,94 charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Przekrój budowany – 2×2
 • Przekrój docelowy – 2×3
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
 • klasa techniczna – S
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu – 2 x 2 x 3,5 m (docelowo 2x3x3,5 m)
 • pas dzielący wraz z opaskami – 5 m
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego – na zewnątrz
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • pas awaryjny – 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem.
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne – 2,5 %

Na całej długości drogi ekspresowej po obu jej stronach zostanie zaprojektowany i wybudowany pas technologiczny. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.).

Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość – 3 m
 • pochylenie poprzeczne – 5% – 10%
 • konstrukcja nawierzchni – utwardzona na całej szerokości
 • skrajnia pionowa – min. 3,5 m
 • kategoria ruchu – KR-1

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Węzeł Kamień

Droga krajowa nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km około 441+515 i przebiegać nad  drogą ekspresową poprzez obiekt WD36. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi krajowej na niezbędnej długości(długość ta dla rozwiązania niwelety przyjętego w Koncepcji Programowej wynosi 603 m). Skrzyżowanie drogi krajowej nr DK19 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu typu WB o kształcie pół karo i pól koniczyny. Łącznice P1 po stronie lewej (wschodniej) mają mieć kształt karo, natomiast po stronie prawej, łącznice P1 i 2xP1 należy umieścić w północno – zachodniej ćwiartce i powinny posiadać kształt typu pół koniczyna. Połączenie łącznic typu P1 i 2xP1 z DK19 przeprowadzić poprzez dwa średnie, jednopasowe ronda W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego.

 • Klasa drogi – GP
 • Prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krzyżującej się S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 3,50 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,50 m 
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
 • kategoria ruchu – KR 5
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,90 m
 • szerokość chodników – 1,50 m
 • szerokość ścieżki rowerowej – 2,00-2,50 m

Węzeł Sokołów Małopolski Północ

Droga krajowa nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km około 448+343 i przebiegać nad drogą ekspresową w sposób bezkolizyjny poprzez obiekt 44WD . Wykonany węzeł zapewni relacje wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19 W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi krajowej na niezbędnej długości (długość ta dla rozwiązania niwelety przyjętego w Koncepcji Programowej wynosi ok 856m). Skrzyżowanie drogi krajowej nr DK19 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu  WB o kształcie pół koniczyny z łącznicami w ćwiartkach przeciwległych oraz dwoma rondami na drodze krajowej DK19. Połączenie łącznic typu P1 i 2xP1 z DK19 przeprowadzić poprzez dwa średnie, jednopasowe ronda.  W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego. 

 • Klasa drogi – GP
 • Prędkość projektowa Vp – 60 km/h
 • liczba jezdni (na drodze krajowej krzyżującej się z S) – 1
 • szerokość pasów ruchu – 3,50 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
 • kategoria ruchu – KR 5
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,90 m
 • szerokość ciągu pieszego – 1,50 m
 • szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 -2,50 m

Korekta przebiegu drogi powiatowej DP 1277R w rejonie węzła Kamień

Przełożenie związane jest z budową węzła Kamień w ramach przedmiotowego zadania. Dotychczasowe połączenie drogi powiatowej DP 1277R z drogą krajową DK19 należy przenieść w obręb ronda wschodniego na węźle Kamień.

klasa techniczna – Z 1×2 (Zbiorcza)

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większe jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,80 m

Przełożenie drogi gminnej nr 108510R w rejonie węzła Kamień km ok. 441+501

Przełożenie drogi gminnej nr 108510R związane jest z budową węzła Kamień w ramach przedmiotowego zadania.

 • klasa techniczna – D 1×2 (Dojazdowa)
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 2,75 m
 • opaski zewnętrzne – 0,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 2
 • obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,70 m
 • szerokość ciągu pieszego – 1,50 m

Przejazd w ciągu drogi powiatowej DP 1211R nad drogą ekspresową S19 w km ok. 443+145

Droga powiatowa nr DP1211R będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km około 443+145 i przebiegać nad drogą ekspresową w sposób bezkolizyjny poprzez obiekt 38WD.

 • klasa techniczna – Z 1×2 (Zbiorcza)
 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,80 m szerokość ciągu pieszego- 1,5 m

Przejazd w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad drogą ekspresową S19 w km ok. 445+203 (39A WD)

Droga gminna będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km około 445+203 i przebiegać nad drogą ekspresową w sposób bezkolizyjny poprzez obiekt 39A WD.

 • klasa techniczna – D 1 x 2 (Dojazdowa)
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 2,75m
 • opaski zewnętrzne – 0,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 2
 • obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,70 m
 • szerokość ciągu pieszego – 1,5 m

Przejazd w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad drogą ekspresową S19 w km ok. 446+442 (42 WD)

Droga gminna będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km około 446+442 i przebiegać nad drogą ekspresową w sposób bezkolizyjny poprzez obiekt 42WD.

 • klasa techniczna – D 1 x 2 (Dojazdowa)
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 2,75 m
 • opaski zewnętrzne – 0,8 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 2
 • obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,70 m
 • szerokość ciągu pieszego                            – 1,5 m

Przejazd w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad drogą ekspresową S19 w km ok. 447+418 (43 WD)

Droga gminna będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 447+418 i przebiegać nad drogą ekspresową w sposób bezkolizyjny poprzez obiekt 43 WD.

 • klasa techniczna – D 1 x 2 (Dojazdowa)
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 2,75 m
 • opaski zewnętrzne – 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 2
 • obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,70 m
 • szerokość ciągu pieszego – 1,5 m

Przełożenie drogi powiatowej DP 1366R w rejonie węzła Sokołów Małopolski Północ

Przełożenie drogi powiatowej DP 1366R związane jest z budową węzła Sokołów Młp. Północ w ramach przedmiotowego zadania.

 • klasa techniczna – Z 1×2 (Zbiorcza)
 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • ilość pasów ruchu – 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni -115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,80 m
 • szerokość ciągu pieszego – 2,0-2,5 m

Drogi obsługujące bez mijanek 

(łączna orientacyjna długość  wynosi 0,5 km)

 • klasa techniczna – D
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • szerokość jezdni – 5 m
 • szerokość poboczy – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR1
 • obciążenie – 80 kN/oś
 • konstrukcja nawierzchni: – bitumiczna, w rejonie przejść dla zwierząt wg DUŚ

Drogi obsługujące z mijankami 

(łączna orientacyjna długość wynosi 16,5 km)

 • klasa techniczna – D
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • szerokość jezdni – 3,5 m
 • szerokość poboczy – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR1
 • obciążenie – 80 kN/oś
 • konstrukcja nawierzchni: – bitumiczna, w rejonie przejść dla zwierząt wg DUŚ mijanki w odstępach max 250 m
 • długość mijanki – 25 m
 • szerokość mijanki – 2 m
 • skos wjazdowy – 1:2
 • skos wyjazdowy – 1:2

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane 2 MOP’y

L.p.NazwaKilometrażRodzajJezdnia [L/P]
1MOP Górno wschód444+000TYP IL
2MOP Górno zachód444+000TYP IP

Zagospodarowanie MOP obejmuje:

1) budynek sanitariatu, zgodnie z załączonym typowym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie architektury, powierzchni użytkowej i rozkładu pomieszczeń,

2) oczyszczalnie ścieków,

3) miejsca kontroli i ważenia pojazdów, miejsca kontroli/ważenia pojazdów

4) zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),

5) elementy małej architektury i inne wyposażenie,

6) stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu,

Obwód Utrzymania Drogowego (OD)

Obwód Utrzymania Drogowego zostanie wybudowany na terenie  węzła Sokołów Małopolski Północ w kilometrażu ok.448+343. W ramach realizowanego OD zostanie wykonany:

 • budynek biurowo-socjalny (zarządzania OD)
 • budynek warsztatowo-garażowy z myjnią,
 • parkingi dla pracowników i klientów OD
 • magazyn soli o powierzchni użytkowej
 • wiata na sprzęt
 • boksy na wolny skład materiałów w ilości 10 szt.
 • pomieszczenia instalacji wytwarzania solanki
 • stacja transformatorowa
 • miejsce pod przenośna stacje paliw
 • zbiornik wody p-poż;
 • mała stacja pogodowa;
 • maszt antenowy CB;
 • myjnia przejazdowa;
 • parking dla samochodów utrzymaniowych w okolicach zaplecza garażowego
 • miejsca postojowe dla samochodów przewożących ładunki niebezpieczne
 • boksy garażowe dla samochodów osobowych
 • nasadzenia zieleni estetycznej.
 • inne elementy zagospodarowania.

Obiekty Inżynierskie

Objaśnienia oznaczeń obiektów:

WS – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

WD – wiadukt w ciągu drogi publicznej

MD – most drogowy

PZŚg – przejście górne dla średnich zwierząt

PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZM – przejście dla zwierząt małych (zintegrowane z ciekiem)

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich ( w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

L.p.Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)Przewidywany Kilometraż 
(wg Koncepcji Programowej)
Przewidywana długość 
całkowita [m]
Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]
136WD441+51561,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu15,80
237PZŚd442+82618,5029,50
338WD443+14555,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu12,80
440PZŚg445+00487,60 + rezerwa na 3-ci pas ruchu34,20
539A WD445+20351,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu10,60
642WD446+44249,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu11,80
743WD447+41871,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu10,60
844WD448+34371,31 + rezerwa na 3-ci pas ruchu14,30

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej

Lp.Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)Przewidywany Kilometraż 
(wg Koncepcji Programowej)
Przewidywana długość 
całkowita [m]
Przewidywany przekrój poprzeczny
123 PZM446+09049+239 wg.DŚU27,885,0×2,92
224 PZM447+51550+669 wg.DŚU31,02,0×2,2

Wjazdy awaryjne

Zostaną wykonane wjazdy awaryjne na drogę ekspresową dostępne tylko dla odpowiednich służb.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Zostaną zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo rowerowe, chodniki, ścieżki/drogi rowerowe

Odwodnienie drogi 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia zostanie zaprojektowany i wykonany system odwodnienia drogi, w tym m.in. przepusty pod drogą ekspresową, łącznicami, drogami bocznymi krzyżującymi się z drogą ekspresową, drogami wewnętrznymi, jezdniami do obsługi terenów przyległych, oraz wjazdami awaryjnymi na drogą ekspresową, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne itp.

Zabezpieczenia akustyczne

Rodzaj i lokalizacja zabezpieczeń akustycznych zostanie ustalona na etapie projektowania.

Zieleń

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane:

1) zieleń izolacyjno-osłonową,

2) zieleń ozdobną,

3) zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą,

4) zieleń uzupełniająca,

5) zieleń dogęszczająca pełniąca funkcję strefy ekotonowej.

Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Zostaną zaprojektowane i wykonane ogrodzenia wraz z furtkami i bramami zapewniającymi zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie dostępności osób i zwierząt do jezdni głównej drogi ekspresowej.

Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane:

1) sieci teletechniczne (w tym systemu SZR),

2) kanały technologiczne,

3) sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP i OD,

4) sieci energetyczne (w tym systemy oświetlenia, SZR, MOP i OD),

5) sieci gazowe na potrzeby MOP i OD,

6) sieci melioracyjne.

Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

W ramach Kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane usunięcie istniejących kolizji

w zakresie:

1) sieci teletechnicznych;

2) sieci wodno-kanalizacyjnych;

3) sieci energetycznych;

4) sieci gazowych;

5) sieci melioracyjnych.

System Zarządzania Ruchem

Zostanie zaprojektowany i wykonany System Zarządzania Ruchem na podstawie przekazanej Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. Praca Systemu będzie nadzorowana z Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) znajdującego się w OD w Sokołowie Małopolskim.