Kontakt

Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Kierownik Projektu: Aleksander Tryzcinieceski
e-mail: [email protected]

Inżynier Kontraktu

Safieegee S.A.S Oddział w Polsce 
02-305 Warszawa
safieegee.pl

Wykonawca

Bulmex S.A. 
bulmex.pl
Dyrektor Kontraktu: Andrzej Noghel
36-050 Sokołów Małopolski
e-mail: [email protected]

Biuro Projektowe

Instytucje zaangażowane w realizację projektu