Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZnRID na tablicy ogłoszeń UG Sokołów Małopolski i UG Kamień

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokołów Małopolski i Urzędzie Gminy Kamień zostało wywieszone obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica – Barwinek na odcinku od km 440+635,00 do km 448+821,88 wraz z budową dwóch węzłów drogowych na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową DK 19 Kużnica – Barwinek w miejscowości Kamień i miejscowości Sokołów Małopolski oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.