Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji ZnRID

W dniu 28.02.2020 r. Wojewoda Podkarpacki powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica – Barwinek na odcinku od km 440+635,00 do km 448+821,88 wraz z budową dwóch węzłów drogowych na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową DK 19 Kużnica – Barwinek w miejscowości Kamień i miejscowości Sokołów Małopolski oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. W związku z powyższym informujemy, że do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia, można zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie  oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w Oddziale Lokalizacji Inwestycji Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, V piętro, pok. 566 w godz. 0800-1400 w dniach pracy urzędu.

Z przedmiotową informacją można zapoznać.